Modelář

V kinech od 6. února 2020

krystof-hadek

Vyhrajte vstupenky

Registrujte se a získejte možnost vyhrát 5 x 2 vstupenky

Odesláním svého e-mailu souhlasíte s podmínkami soutěže.

O filmu

Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů, se odehrává v současné Praze.
Majitel firmy přezdívaný Plech (Jiří Mádl), ve volném čase rapper, sní o velkých penězích a
neochvějných jistotách. Chemik a vynikající letecký navigátor Pavel (Kryštof Hádek), který se právě
vrátil ze zahraničí, sní o spravedlnosti a osobním angažmá v nápravě světa. Drony jsou pro bývalé
spolužáky ze střední školy propustkou do mnoha oblastí lidského konání, kam by se jinak
nepodívali. Mezi jejich klienty patří prezidentský kandidát i výtvarníci pořádající happeningy. Drony
ve filmu monitorují elektrárny, nosí luxusní kabelky na přehlídce místo modelek nebo sprejují ze
vzduchu Petřínskou rozhlednu. Když se však jeden z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu úplně
jinému, situace ve firmě se začne komplikovat.

Jazyková verze
české znění
Přístupnost filmu
od 12 let
Scénář a režie
Petr Zelenka
Hudba
Janez Dovč
Hrají
Kryštof Hádek, Jiří Mádl, Veronika Khek Kubařová, Zuzana Fialová, Richard Stanke, Helena
Dvořáková, Miroslav Hanuš, Jiří Štrébl, Kristýna Frejová, Jiří Svoboda, Kamil Halbich a další.

Videa

Napsali o filmu

Dramatický příběh ze současného světa umožní divákům nahlédnout do životů majitelů firmy s drony. V hlavních rolích filmu Petra Zelenky se představí…

Po třiceti dnech končí režisér Petr Zelenka natáčení celovečerního filmu Modelář. Poslední klapka nejnovějšího Zelenkova filmu padne v Tel Avivu. Štáb se…

Centrum Brna se na několik chvil proměnilo ve filmové studio. V úterý se na Zelném trhu usídlil štáb filmařů, který připravuje snímek Modelář.

Po pěti letech od filmu Ztraceni v Mnichově natáčí scenárista a režisér Petr Zelenka nový celovečerní snímek. V příběhu nazvaném Modelář diváky zavede do…

Po pěti letech natáčí scenárista a režisér Petr Zelenka nový celovečerní film s názvem Modelář. V něm divákům předestře současný příběh z…

Po snímku Ztraceni v Mnichově natáčí scenárista a režisér Petr Zelenka celovečerní novinku Modelář. Příběhu z prostředí firmy na pronájem dronů vévodí…

falcon-logo-light
© 2019 Falcon a.s. Všechna práva vyhrazena.

Pravidla soutěže o dárkové předměty filmu Modelář

O co jde?

Soutěž je velmi jednoduchá: stačí registrovat svojí emailovou adresu a potvrdit tlačítkem odeslat.

Termín konání soutěže

Zúčastnit se soutěže je možné od 4. 12. 2019 do 13. 2. 2020.
Vyhlášení posledních vítězů proběhne do 20. 2. 2020. Každý 50. soutěžící dle nabídky cen.
Soutěž je omezena počtem jednotlivých cen.

Kdo se může zúčastnit soutěže?

Soutěžící mohou být dětí i dospělí, kteří mají trvalé bydliště v ČR a v termínu konání soutěže se prostřednictvím MODELARFILM.CZ zúčastní soutěže. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci pořadatele soutěže a pořádajících agentur ani jejich osoby blízké.
Do soutěže se přihlašuje řádnou registrací na MODELARFILM.CZ.
O zařazení do soutěže dostane každý soutěžící podobě e-mailové zprávy.
Každá emailová adresa může být požita jenom jednou po celou dobu trvání soutěže.
Výherci budou obesláni emailem (a dotázáni na výběr dárkového předmětu společně s adresou doručení).

Ochrana osobních údajů

Účastí v této soutěži vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s tím, aby takto poskytnuté údaje, včetně , příjmení, e-mailové adresy, telefonického spojení, adresy a dalších údajů elektronické komunikace, byly zpracovávány Organizátorem za účelem vyhodnocení této soutěže a za účelem nabízení dalších produktů a služeb organizátora, a to po dobu deseti let. Účastí v soutěži účastník potvrzuje, že je informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, tj. zejména o tom, že tyto údaje poskytl dobrovolně, je informován, že může požadovat jejich opravu či úpravu a že může svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů odvolat. Účastník souhlasí s tím, aby tyto údaje byly poskytnuty ke zpracování třetím osobám, a to společnosti FALCON a.s..

Vyhodnocení – výhry

Každý 50. soutěžící vyhrává.
Pořadí soutěžících je dané termínem vyplnění registrace, která probíhá na konci soutěže. Výherci získají výhru od pořadatele soutěže.

Výhry

Každý 50. vyhrává dárkový předmět Modelář.
O vyhodnocení bude vyhotoven „Zápis o vyhodnocení soutěže“, který bude obsahovat: datum vyhodnocení, seznam výherců a dohodnutý způsob předání výhry. Pokud si výherce výhru nepřevezme domluveným způsobem v domluveném termínu, propadá taková výhra bez náhrady ve prospěch organizátora. Celkový počet výher je omezený na 5 výher. Distribuce výher proběhne do 21 dnů vyhlášení vítězů.

Pořadatel, organizátor

Pořadatelem soutěže je společnost FALCON a.s., organizátorem soutěže je společnost FALCON a.s.
Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění bez nároku soutěžících na vydání výher soutěž zrušit nebo změnit, pokud tím budou ohroženy či narušeny jeho zájmy.